Met een Westmalle Tripel de woestijn in!    25-28

De levendige vertaling van Athanasius' Leven van Antonius

Roald Dijkstra

Belgisch abdijbier en vroegchristelijke asceten worden zelden met elkaar gecombineerd. Sterker nog, de combinatie leidt in eerste instantie tot bevreemding en lijkt twee uitersten in zich te verenigen. Maar het zijn de verre nazaten van christenen die in de vierde eeuw de eenzaamheid zochten in het dorre Egyptische woestijnlandschap, zoals Antonius, die vandaag de dag nog een door velen hooggewaardeerde bierproductie verzorgen. Als sponsoren van het boek Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik, geschreven door de vierde-eeuwse kerkvader Athanasius van Alexandrië, waren de monniken van Westmalle door middel van promotiedoeken voor hun abdijbier dan ook nadrukkelijk aanwezig bij de presentatie van deze vertaling in een Nijmeegse boekhandel op 31 augustus 2013.

Hoewel deze aanwezigheid geheel tot het genoegen was van de aanwezigen en de vertaler, Vincent Hunink, zou de man om wie het ooit allemaal begon, de heilige Antonius abt, hier wellicht een moderne verlokking in zien van duivelse demonen die mensen van het juiste pad van de deugd door ascese proberen af te leiden. Deze demonen, de trawanten van de satan, zijn alomtegenwoordig in de wereld van Antonius en worden door hem te vuur en te zwaard bestreden. Steeds weer wijst hij op de gevaren die zij met zich meebrengen, zoals in VA 26,6:

Alles wat ze doen (spreken, kabaal maken, rollen spelen, onrust stoken), doen ze om eenvoudige lieden te bedriegen. Vandaar hun rumoer, hun applaus, hun schaterlachen en gefluit. Maar schenk je hun geen aandacht, dan gaan ze zeuren en klagen als verliezers.

De levendigheid van dit fragment mag exemplarisch zijn voor de sprankelende vertaling van het heiligenleven van Antonius als geheel. De Nederlandse versie van diens leven slaagt erin de stoffige, ietwat oubollige term ‘woestijnvader’ waarmee Antonius verbonden is opnieuw de glans te geven die ze in de vierde eeuw ook moet hebben gehad.

Lees verder in de papieren Filter