Over Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië van Diederik C. Grit    94-96

Annelies van Hees

Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlan­den en Scandinavië. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 1994. 301 p. ISBN 90-5278-132-X.

Diederik Grit heeft met zijn dissertatie over de wederzijdse literaire receptie in Scandi­navië en Nederland de scandinavistiek een grote dienst bewezen. Het door hem ver­richte onderzoek levert soms verrassende inzichten op.

Lees verder in de papieren Filter