Van Gogh, de pasta-man en een benedictijn: is er een vertaler in de tekst?    18-27

Michael Cronin

Abstract: Cronin betoogt dat de vertaalwetenschap er goed aan zou doen zich te buigen over contemporaine fictionele teksten waarin vertalers en vertaling een rol spelen. Aan de hand van besprekingen van Jérôme ou de la traduction van de Canadees Jean Marcel (1990) – het fictieve verslag van het leven van de heilige Hiëronymus verteld door zijn leeuw – en van de zich als vertaling presenterende roman L’Homme aux pâtes van de Franse auteur Michel Field, bepleit Cronin een nieuwe vertaalwetenschap, een kruising tussen literatuurwetenschap en vertaaltheorie, waarin ook aandacht is voor de rol van de vertaler als modellezer.

 

Lees verder in de papieren Filter