Een steen des aanstoots    2-11

De Willibrordvertaling van 1995

Nelly Stienstra

Abstract: Vertaalkritiek van de Willibordvertaling van 1995, die aanleiding was tot hevige polemieken vanwege de gevolgde vertaalstrategieën. In het streven de tekst voor meer mensen toegankelijk te maken is gekozen voor een moderner taalgebruik en voor opiniërende voetnoten. De auteur neemt deze vertaalkeuzes kritisch onder de loep.

 

Lees verder in de papieren Filter