Over Translation and Gender van Luise von Flotow en Gender in translation van Sherry Simons    59-62

Hella Breedveld

Luise von Flotow, Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester: St. Jerome, 1997, 114 p., ISBN 1-900650-05-3

Sherry Simon, Gender in Translation. Cultural identity and the polities of transmission. London: Routledge, 1995, 195 p., ISBN 0-415-11536-1

Een van de interessantste ontwikkelingen in de vertaalwetenschap van de laatste jaren is de zogenaamde ‘cultural turn’, een stroming die zich bezighoudt met de gevolgen van vertaling voor teksten, canons en culturen. Een van de centrale inzichten van deze stroming is dat vertalen geen neutraal omzetten van tekst van een taal in een andere is, maar een vorm van tekstproductie waarin ideologische en poëticale opvattingen van de vertaler of de doelcultuur ook een rol spelen.

Lees verder in de papieren Filter