Reactie op 'De vertaler op herhaling' van Frans van Dooren    37-40

Karel van Eerd

Stem wie me ervan betichten,
Giovanni, dat ik knoeiwerk lever, milder:
ik voel me hier noch op mijn plaats, noch schilder.
(Michelangelo Buonarotti/Frans van Dooren) 

Prima la rima
Op zijn plaats was, als gerenommeerd vertaler van vormvaste verzen, Frans van Dooren in de vorige aflevering van dit vakblad, met zijn weergave van een vermaard Michelangelo-gedicht plus de rechtvaardiging daarvan. Zijn artikel riep bij mij bewondering op, vanwege de openhartigheid, en verwondering, die ik in deze bijdrage wil uiten. Het was een uitdaging tot edele wedijver, maar daarom gaat het mij niet, en nodigt tot polemiek, doch daarop ben ik niet uit. Ik wil aannemelijk maken dat het leed van de rijmende vertaler niet mag worden overdreven.

Lees verder in de papieren Filter