Handicap of pluspunt    2-9

Psychotherapie met de hulp van een tolk

Hanneke Bot
Ingrid Klerk

Abstract: De aanwezigheid van een tolk is van invloed op de dynamiek van het gesprek tussen hulpverlener en patiënt: het ‘individueel’ gesprek wordt een kleine-groepgesprek, waarin sprake zal zijn van wisselende coalities en complexere processen van overdracht en tegenoverdracht. De auteurs bespreken de valkuilen van deze gespreksituatie voor tolk en hulpverlener en wijzen ook op enkele onverwachte voordelen die de aanwezigheid van een tolk biedt.

 

Lees verder in de papieren Filter