Over Translating Sensitive Texts: Linguistic aspects van Karl Simms    61-63

Martin Hietbrink

Karl Simms (ed.). Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1997, 333 p. ISBN 90 420 0260 3.

De artikelen uit deze bundel zijn oorspronkelijk als lezingen gepresenteerd op het congres over Linguistic Aspects of Translation, dat in 1995 is gehouden op de universiteit van Liverpool. De redacteur is door de organisatoren van dat congres in de gelegenheid gesteld om deze bijdragen te groeperen rondom de problematiek van het vertalen van ‘gevoelige’ teksten. In zijn Inleiding zet Simms uiteen dat voor hem de gevoeligheid van teksten in het directe verlengde ligt van de algemene contextuele afhankelijkheid van de betekenis van talige uitdrukkingen. Binnen dat raamwerk introduceert hij de notie gevoeligheid als een aspect van uitdrukkingen waar de leden van een taalgemeenschap terughoudend, zo niet afwijzend op kunnen reageren. Om ten slotte uit te komen bij het centrale thema van deze bundel: het vertalen van teksten die worden gekenmerkt door uitdrukkingen die in strijd zijn met de normen en waarden van de taalgebruikers van de doeltaal.

Lees verder in de papieren Filter