Dankwoord Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis    10-16

Helga van Beuningen
Vertaling: Marijke Castel

Geachte dames en heren, lieve collega’s, lieve vrienden, lieve Adri,

Mijn auteur heeft zich in fraaie, grote bewoordingen over mijn werk uitgelaten en net zo groot is de verleiding voor mij, de minder bedreven spreekster, om me achter zijn rug te verschuilen, net zoals ik me met mijn werk immers al zo lang achter zijn rug verschuil. Daaraan heb ik nooit getwijfeld en ook ergernis of zelfs jaloezie waren mij vreemd; het hoort simpelweg bij mijn werk en mijn ideeën over literair vertalen om mijn kundigheid in dienst van het vreemde, het vreemdtalige werk te stellen. Maar dan dwarrelt plotseling het bericht mijn woning binnen, c.q. wordt mij via mijn antwoordapparaat doorgegeven, dat men mij voor mijn werk de Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis toegekend heeft! Niet voor het werk dat ik inmiddels al twintig jaar in dienst van de literatuur in het algemeen lever, maar in het bijzonder voor mijn vertalingen van de boeken van de Nederlandse auteur A.F.Th. van der Heijden, en met name voor zijn zevendelige romancyclus De tandeloze tijd. Even is het dan uit met de gebruikelijke rust, het gebruikelijke arbeidzame bestaan – gelukwensen stromen binnen en moeten beantwoord worden, er vinden gesprekken plaats over de organisatie en het verloop van de prijsuitreiking, de gedachten concentreren zich een tijdje steeds meer op Wolfenbüttel en op deze dag, keren begrijpelijkerwijs ook steeds vaker terug naar de vertalingen die daar bekroond zullen worden en draaien daarbij om deze ene vraag: wat was er eigenlijk zo bijzonder aan dít vertaalwerk, waarom neemt dit werk zo’n belangrijke plaats in in de bepaald niet korte lijst van mijn vertalingen, waarop werken van grote en voor een deel zeer bekende schrijvers en schrijfsters staan?

Het korte antwoord daarop luidt: ten eerste was De tandeloze tijd met zijn meer dan 3500 bladzijden, populair gezegd, een behoorlijke kluif, en ten tweede hoort deze romancyclus bij de moeilijkst vertaalbare werken die op mijn lijst staan. Maar er is nog een iets langer en explicieter antwoord en op een aantal aspecten wil ik hier kort ingaan.

Lees verder in de papieren Filter