Een golf van reacties    79-88

Complexiteit in communicatiesituatie en begrippenapparaat bij kinderliteratuur in vertaling

Isabelle Desmidt

In een Vlaams handboek voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs wordt het literaire genre ‘drama’ geïntroduceerd met fragmenten uit de Vlaamse toneelproductie De Golf, die het in het seizoen 1988–1989 door het Koninklijk Jeugdtheater werd gespeeld. Dit stuk gaat terug op het korte verhaal The Wave van Ron Jones, een geschiedenisleraar in Californië, die in 1967 neerschreef hoe hij via de schoolbeweging The Wave de laatstejaarsstudenten het functioneren van de fascistische grondprincipes ‘discipline’, ‘eenheid’ en ‘actie’ aan den lijve liet ondervinden en zo de school in rep en roer zette. Het verhaal van Jones werkte inspirerend. In 1981 bewerkte Johnny Dawkins het verhaal tot een film (The Wave). Daarna baseerde Morton Rhue zich op de film om, eveneens in 1981, het verhaal in romanvorm (The Wave) uit te geven. In 1983 vertaalde Moontje Reitsma-Bakker de roman in het Nederlands, en vijf jaar later gebruikte Wim Verbeke de Nederlandse romanversie voor zijn toneelbewerking voor het Koninklijk Jeugdtheater.

Van het verhaal van Jones tot de toneelversie van Verbeke is dus een hele weg. Het is dan ook opmerkelijk dat in datzelfde handboek Nederlands het communicatiemodel van Roman Jakobson wordt gebruikt, waarin sprake is van één zender en één ontvanger.

Lees verder in de papieren Filter