Nietsalastein    38-43

Taal in vrije val in Vincente Huidobro's Altazor

Piet Devos

‘Ik werd geboren op mijn drieëndertigste, op de dag van Christus’ dood; ik werd geboren op de Equinox, onder de hortensia’s en de vliegmachines van de hitte.’ Aldus stelt het merkwaardige hoofdpersonage zich voor in de openingsregels van Altazor: o el viaje en paracaídas, het hoofdwerk van de Chileense dichter Vicente Huidobro (1893–1948). Hangend aan een parachute valt deze half-mens half-vogel door de ruimte op zoek naar een nieuwe taal, ‘een natte taal uit ongeboren zeeën’ zoals hij die zelf noemt, waarin hij zijn wonderlijke ervaringen zou kunnen beschrijven. Nu kan men die tocht ook in het Nederlands meebeleven, want in het najaar verschijnt de tekst in mijn vertaling, de eerste die van Altazor op de Nederlandse markt komt.

Altazor (1931) wordt in de Spaanstalige wereld algemeen gezien als een van de meest baanbrekende dichtbundels die de vroegtwintigste-eeuwse Vanguardia (avant-garde) heeft voortgebracht, maar is in ons taalgebied nagenoeg onbekend. De hoogste tijd dus dat het werk ook hier de aandacht krijgt die het verdient. De vertaling die hiervoor nodig was wierp echter tal van technische moeilijkheden op. In dit artikel wil ik dan ook, na een korte inleiding over Altazor en zijn markante auteur, ingaan op de belangrijkste vertaalproblemen die ik onderweg ben tegengekomen en op de strategieën die ik heb gevolgd om tot een consistente oplossing te komen.

Vicente Huidobro23
Uit: de catalogus bij een tentoonstelling van de auteur in het Théâtre Edouard VII, Parijs, 1922

Lees verder in de papieren Filter