Half of helemaal af    5-8

Vertalingen uit het Engels kritisch bezien, een inleiding

Ton Naaijkens

Het was juni geworden, een dag na de langste dag van het jaar, tijd om meer te gaan lezen. Ik besloot me in James Salter te verdiepen, de net gestorven cultschrijver, en me te storten op Het meisje in de trein, het best verkochte boek van dat moment. In vertaling uiteraard. Er wordt veel uit het Engels vertaald, en we worden in ons taalgebied gebombardeerd met nieuwe namen. Het heil is nog Angelsaksischer geworden dan het al was. Gelukkig is er Nederlands van gemaakt. Maar wordt dat goed gedaan, of niet altijd even goed? Literatuur vertaald uit het Engels is een apart geval – vanwege de grote omvang van het segment, vanwege de snelheid waarmee de boeken moeten verschijnen, vanwege het grotere aandeel duo- en meermansvertalingen, vanwege de steeds weer nieuwe vertalers die als nova’s opflitsen en weer verdwijnen. De hele wereld hier lijkt te denken dat Engelstalige debutanten kansrijker zijn dan anderstalige auteurs – wat misschien ook zo is omdat ze overal ter wereld verschijnen, en alomtegenwoordigheid geldt als een kwaliteit en economische factor. Iedereen leest Het meisje in de trein, je kunt niet achterblijven. Steeds vaker verschijnen er boeken die al bij hun geboorte de status van bestseller krijgen en voorzien worden van een buikbandje of sticker met de aanprijzing ‘internationaal succes’ of ‘al 30.000 exemplaren verkocht’. Schapen als we zijn willen we vervolgens weten wat er zo interessant is aan het gehypte boek. Zoals gezegd: ik ben daar niet ongevoelig voor en stort me volgaarne op de thriller van het jaar, het ultieme erotische relaas ‘waar vrouwen nat van worden’ (Stine Jensen over Robin Rinaldi) of het boek van de zojuist overleden schrijver die ik nooit gelezen heb al ben ik er jarenlang door andere schrijvers dringend toe uitgenodigd. De zucht naar nieuwe ervaringen, die mij persoonlijk allesbehalve vreemd is, valt te combineren met wat Filter wil: vertaling doorgronden. Vandaar dit nummer boordevol vertaalkritiek in een tijdschrift dat alle jaargangen lang al voor ruim een kwart uit vertaalkritiek bestaat: we peilen in deze Filter steekproefsgewijs wat er deugt aan het vertalen in de sector Engelstalige fictie en non-fictie, met name boeken die de aandacht trokken in de maanden voorafgaand aan de zomer van 2015.

Lees verder in de papieren Filter