Het meest vertaalde gedicht ter wereld    60-63

Philippe Noble

Een paar maanden geleden kreeg ik van een vriend een eigenaardig boekje cadeau: het heeft een ongewoon formaat (klein en breed), een ongewone titel, 136, en een ongewone inhoud: het bevat een kort, vijfregelig gedichtje met zijn vertalingen in… honderdzesendertig talen. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat auteur of uitgever dit record heeft laten registreren, toch zou ik durven wedden dat het hier gaat om het meest vertaalde gedicht ter wereld. Op dat gedicht en die vertalingen kom ik nog terug, maar dat kan niet zonder dat ik eerst het een en ander onthul over de persoon van de dichter en diens achtergrond.

Een geheimzinnige Zuid-Afrikaanse dichter
De auteur van het gedicht in de oorspronkelijke taal heet Georges-Marie Lory. Klinkt die naam u bekend? Misschien bent u hem dan tegengekomen in Gerrit Komrijs mooie bloemlezing De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten (Bert Bakker, 1999). Daar staat op p. 890 een gedicht van hem, ‘Jou huisie by die see’. Omdat de bloemlezer een strikt chronologische volgorde hanteerde weten we dat de dichter in 1950 geboren is, en wie niet beter weet denkt hier te maken te hebben met een ietwat verlate Sestiger, een jongere collega van André Brink en Breyten Breytenbach. Zijn naam doet weliswaar eerder Frans dan Zuid-Afrikaans aan, maar te midden van al die Du Plessis, Joubert, Marais of De Villiers valt het nauwelijks op. Maar Georges Lory is wel degelijk een Fransman, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de enige die regelmatig in het Afrikaans dicht.

Lees verder in de papieren Filter