Talig geweld uit Mexico    31-33

De rauwe hemel van Emiliano Monge

Lisa Thunnissen

De rauwe hemel, de vertaling van de tweede roman van voormalig journalist Emiliano Monge (Mexico, 1978) verscheen eind 2016 en lijkt daarom misschien niet in dit nummer van Filter thuis te horen, ware het niet dat het boek pas in de eerste maanden van 2017 werd opgemerkt1. Brigitte Coopmans en Heijo Alting waagden zich samen aan het vertalen van deze complexe roman.

De rauwe hemel is een ‘biografie in brokstukken’ van Germán Alcántara Carnero, een geweldenaar die over het Mexicaanse platteland struint op zoek naar opstandige gelovigen. De tweede – misschien zelfs belangrijkste – hoofdpersoon: het geweld in Mexico, dat niet iets is van de afgelopen jaren, waarin drugskartels en andere bendes elkaar naar het leven staan, maar al veel eerder de kop opstak. De kiem werd gelegd tijdens de koloniale periode, ook de Mexicaanse Revolutie moet niet vergeten worden, maar dit boek belicht een recentere tijd, waar de Nederlandse lezers waarschijnlijk minder of zelfs helemaal niets van weten. De vertalers beschrijven deze context kort in hun (zeer lezenswaardige) nawoord: de tientallen jaren durende nasleep van de cristero-oorlog (1926–1929) vormt het ‘slachthuis van wetteloosheid en willekeur’ waar Alcántara Carnero zijn leven leeft.

Lees verder in de papieren Filter