De nieuwe Kleine Prins    54-65

Eva Wissenburg

Tal van mensen over de hele wereld zijn opgegroeid met Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry uit 1943. Het boek is veelvuldig vertaald, maar tot voor kort slechts één keer in het Nederlands: in 1951, door Laetitia de Beaufort-van Hamel (1909-1964). Nu, een kleine zeventig jaar later, is er een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen, van een onverwachte naam: Erik van Muiswinkel.

Veel publiciteit heeft deze nieuwe vertaling niet gekregen. Dat komt misschien deels doordat de marketingstrategie op twee gedachten hinkt. Op de homepage van de uitgeverij, Ad. Donker, staat enerzijds in blokletters dat er een nieuwe ‘uitgave’ van De Kleine Prins is verschenen, en daaronder, in iets kleinere letters: ‘vertaald door Erik van Muiswinkel’.1 Anderzijds zien de uitgaves die ik van de twee vertalingen in huis heb er nagenoeg hetzelfde uit, alleen staat er op het achterplat van de nieuwe vertaling in een niet eens zo heel opvallend bannertje: ‘Nieuwe vertaling van Erik van Muiswinkel’. Alsof de vertaling probeert te zeggen: ik ben nog precies hetzelfde, maar nu van een beroemdere naam.

Lees verder in de papieren Filter