19:1

vrijdag vertaaldag

Archief

2019 | Week 16: Henri Bloemen

‘De uil van Minerva slaat zijn vleugels uit wanneer het avond wordt.’ De provinciale verkiezingen in Nederland leverden op zijn minst een mooie vertaling op van een beroemde uitspraak van Hegel, stelt Henri Bloemen vast. Maar wat zegt die geslaagde vertaling over het vertalen en de vertaler?
Lees meer >

Filter jaargang 26:1

Met bijdragen van onder meer Piet Gerbrandy, Jan Gielkens, Martin de Haan, Marli Huijer, Janneke van der Meulen, Ronald de Rooy en Jeske van der Velden
Lees meer >

Dossier Getuigenis en vertaling

Getuigenis en vertaling lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slachtoffers van politiek geweld worstelen met het vertalen van hun ervaringen in een taal die voor buitenstaanders begrijpelijk is, en getuigenisteksten stellen op hun beurt de vertaler vaak voor een lastige taak. In Filters nieuwe webdossier ‘Getuigenis en vertaling’ gaan negen auteurs in op het belang, de impact en de ethische dimensie van vertaling van getuigenissen. Met bijdragen van David Bellos, Sonja Lavaert, Marjolein Corjanus, Winibert Segers, Gys-Walt van Egdom en Henri Bloemen, Michel de Dobbeleer en An Van Hecke. Ingeleid door Anneleen Spiessens.
Lees meer >

Actueel Filter Vertaalprijs 2019 uitgereikt

De Filter Vertaalprijs 2019 is uitgereikt aan Jos Vos voor zijn vertaling *Het hoofdkussenboek* van Sei Shōnagon
Lees meer >

 

Vriend of begunstiger worden van Filter?

Het tijdschrift Filter is jarenlang ruimhartig gesubsidieerd door de Stichting Lirafonds en incidenteel ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bert Schierbeekfonds. Ook het online tijdschrift Webfilter en het online archief van de oudere jaargangen van de papieren Filter zijn gesteund door de Stichting Lirafonds en het Nederlands Letterenfonds. Dankzij deze financiële bijdragen kon en kan Filter auteurs en vertalers die van de pen leven een honorarium bieden voor hun bijdragen.

Maar subsidies zijn nooit structureel en bovendien niet kostendekkend. Om de tijdschriften Filter en Webfilter in de huidige vorm te kunnen voortzetten en de Filter Vertaalprijs te kunnen organiseren zijn alternatieve geldstromen nodig. De Stichting Filter, waarin deze drie projecten tegenwoordig zijn ondergebracht, heeft met andere woorden sponsors nodig. Wij hopen dat u Filter en onze andere activiteiten even belangrijk vindt als wij. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe, dan vragen wij u de daad bij het woord te voegen, ons te steunen en vriend of begunstiger te worden van Filter.

Wordt u Vriend van Filter (€ 100 of meer), dan ontvangt u een sponsorabonnement via de stichting; wordt u Begunstiger van Filter (€ 1000 of meer), dan ontvangt u een sponsorabonnement via de stichting en geniet u een aantal extra’s.

Sponsors van Filter kunnen aansluiten bij activiteiten van en rond Filter en ontvangen tevens een exclusieve boekuitgave (128 p.) van de beste Webfilter-columns, 31 prikkelende columns uit de online columnrubriek van Filter: Vrijdag Vertaaldag. 31 columns van 31 auteurs die laten zien dat er meer dan duizend manieren zijn om over vertalen te schrijven, zelfs in ongeveer duizend woorden:

Omslag_


Donaties zijn welkom op rekening IBAN NL11 INGB 0007 6537 04 t.n.v. Stichting Filter, onder vermelding van ‘schenking’.

Vergeet niet uw postadres te vermelden of stuur dat per mail naar info@tijdschrift-filter.nl.

De Stichting Filter is sinds 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken; ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Met onze oprechte dank, namens het bestuur van de Stichting Filter,

Philippe Noble, voorzitter.