Over groeien

Het gebod van Bernlef

Filter heeft deze aflevering een Frans accent. Op indringende en persoonlijke wijze schetst meestervertaler Hans van Pinxteren de lange geschiedenis van zijn Rimbaud-vertalingen. Jeanne Holierhoek bespreekt enkele nieuwe Proust-vertalingen en Winibert Segers en Henri Bloemen brengen de vertaling van één regel Sartre in verband met theorieën over melancholie, rouw en vertaling van Freud en Benjamin. Aline Remael vraagt aandacht voor een nieuw verschijnsel in vertaalland: de audiodescriptie. Geert Lernout vindt dat het vertalen van humor even moeilijk is als het vertalen van andere cultuurgebonden inhoud. Verder in dit nummer: de column van Rokus Hofstede, twee ingezonden brieven en maar liefst drie vertaalkritische recensies.