16:3

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 3: Roemer Leushuis

Deze week voeren ruim 1500 beëdigde vertalers en tolken die freelance voor overheden als politie, Justitie en IND werken actie. Wat is er aan de hand?
Lees meer >

Filter jaargang 26:4

Elma Drayer, Désirée Schyns, Reglindis De Ridder, Ger Groot, Lourens de Vries, Jan Gielkens, Esther von der Osten, Axel Rekkers en Martin de Haan
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Jury Filter Vertaalprijs 2020 bekend

De jury van de Filter Vertaalprijs 2020 is aan het werk: Jos Vos, Petra Broomans, Daniël Rovers, Heleen Oomen en Ton Naaijkens.
Lees meer >

 

Vriend of begunstiger worden van Filter?

Het tijdschrift Filter is jarenlang ruimhartig gesubsidieerd door de Stichting Lirafonds en incidenteel ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bert Schierbeekfonds. Ook het online tijdschrift Webfilter en het online archief van de oudere jaargangen van de papieren Filter zijn gesteund door de Stichting Lirafonds en het Nederlands Letterenfonds. Dankzij deze financiële bijdragen kon en kan Filter auteurs en vertalers die van de pen leven een honorarium bieden voor hun bijdragen.

Maar subsidies zijn nooit structureel en bovendien niet kostendekkend. Om de tijdschriften Filter en Webfilter in de huidige vorm te kunnen voortzetten en de Filter Vertaalprijs te kunnen organiseren zijn alternatieve geldstromen nodig. De Stichting Filter, waarin deze drie projecten tegenwoordig zijn ondergebracht, heeft met andere woorden sponsors nodig. Wij hopen dat u Filter en onze andere activiteiten even belangrijk vindt als wij. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe, dan vragen wij u de daad bij het woord te voegen, ons te steunen en vriend of begunstiger te worden van Filter.

Wordt u Vriend van Filter (€ 100 of meer), dan ontvangt u een sponsorabonnement via de stichting; wordt u Begunstiger van Filter (€ 1000 of meer), dan ontvangt u een sponsorabonnement via de stichting en geniet u een aantal extra’s.

Sponsors van Filter kunnen aansluiten bij activiteiten van en rond Filter en ontvangen tevens een exclusieve boekuitgave (128 p.) van de beste Webfilter-columns, 31 prikkelende columns uit de online columnrubriek van Filter: Vrijdag Vertaaldag. 31 columns van 31 auteurs die laten zien dat er meer dan duizend manieren zijn om over vertalen te schrijven, zelfs in ongeveer duizend woorden:

Omslag_


Donaties zijn welkom op rekening IBAN NL11 INGB 0007 6537 04 t.n.v. Stichting Filter, onder vermelding van ‘schenking’.

Vergeet niet uw postadres te vermelden of stuur dat per mail naar info@tijdschrift-filter.nl.

De Stichting Filter is sinds 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken; ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Met onze oprechte dank, namens het bestuur van de Stichting Filter,

Philippe Noble, voorzitter.