12:1

vrijdag vertaaldag

Archief

2020 | Week 22: David Omar Cohen

De in 1925 in Thessaloniki geboren dichter Moshe Ha-Elion vertaalde op hoge leeftijd de Odyssee in het Ladino. David Omar Cohen over deze bijzondere dichter-vertaler.
Lees meer >

Filter jaargang 27:1

David Omar Cohen, Akkie Joosse en Cees Koster, Onno Kosters, Christiane Kuby, Emilia Menkveld, Ton Naaijkens, Désirée Schyns en Els Snick.
Lees meer >

Dossier Else Otten Übersetzerpreis

Op 11 april jl. werd de Else Otten Übersetzerpreis 2018 uitgereikt aan Ira Wilhelm voor haar vertaling van Stefan Hertmans' De bekeerlinge (2016) als Die Fremde. De Else Otten prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor de vertaling van belangrijk Nederlandstalig literair werk in het Duits en bedraagt € 5.000.
Lees meer >

Actueel Dankwoord Henny Corver

Dankwoord van Henny Corver n.a.v. de Filter Vertaalprijs 2020 voor Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard.
Lees meer >

 
 • Vrijdag Vertaaldag

  In 2011 verscheen voor het eerst een vertaling van de Odyssee in het Ladino, de taal van de Sefardische joden in de Diaspora. De vertaling was van de hand van de toen 85-jarige Moshe Ha-Elion, die in 1925 in Thessaloniki geboren werd, de concentratiekampen overleefde en zich na de oorlog in Palestina vestigde. David Omar Cohen over deze bijzondere vertaler, de minderheidstaal die zijn moedertaal is en de bijzondere gedichten die hij schreef in de vorm en verteltrant van oude Sefardische balladen.

  Moshe Ha-Elion (foto 2017)

  Lees meer >
 • Vorige Vertaaldag

  Volbloed redacteur, vertaalengel, eindredacteur van de Nieuwe Bijbelvertaling, ontstuitbare bron van leven. Beoefenaar van een professie die per definitie door stilte wordt omgeven. Ton Naaijkens herdenkt en eert redacteur Jo Radersma (1946-2020) en gaat op zoek naar sporen van haar werk.

  Lees meer >
 • Waddenpoëzie  vertaald

  Wat is het wad? Bert de Waart reist voor vertalingen van onze Waddenpoëzie binnenskamers naar Friesland en verder naar Engeland, Duitsland, Spanje en Italië en constateert dat een mudflat dichterbij is dan een palude.

   

  Lees meer >
 • Pooiers en Vissen

  Waarom worden pooiers steeds met vissen vergeleken? En waarom zijn dat in Latijns-Amerika stokvissen? Roemer Leushuis onderzocht het en constateert ook nog dat het Nederlands veel armoediger is dan het Spaans in zijn woordkeuze voor dit dubieuze beroep.

  Lees meer >
 • Aan banden

  Een schamele column legt het onmiddellijk af tegen de enorme claim op samenhang die van warenhuizen, ideologieën of godsdiensten uitgaat. Maar toch hebben gekooid zijn, Liesbeth List, corona, vertalen en dodenherdenking meer met elkaar te maken dan je denkt. Volg de kronkelwegen van Ton Naaijkens maar.

  Lees meer >
 • Recensie Willem Frederik Hermans als vertaler

  Vandaag – 27 april 2020 – is het vijfentwintig jaar geleden dat Willem Frederik Hermans overleed. Sinds 2005 verschijnen zijn ‘voorbeeldig en pleïadesk vormgegeven’ Volledige Werken. Een uitzonderlijk editieteam heeft er al die tijd gestaag aan doorgewerkt. Het nieuwste deel, deel 19, is gewijd aan vertalingen van Hermans. Het heet ‘Werk van anderen’ maar hoort wel degelijk geheel tot zijn oeuvre – en is wederom voorzien van uitgebreide toelichtingen. Ton Naaijkens bespreekt het, mede ter nagedachtenis aan de schrijver.

  Lees meer >
 • Filter Vertaalprijs 2020 naar Henny Corver

  Zojuist is bekendgemaakt dat de Filter Vertaalprijs 2020 is toegekend aan Henny Corver voor haar vertaling Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard!

   

  Lees meer >
 • Dankwoord Henny Corver

  Naar aanleiding van de Filter Vertaalprijs 2020 voor haar vertaling Pelgrim langs Tinker Creek schreef Henny Corver een dankwoord.

  Lees meer >
 • Uitreiking Filter Vertaalprijs 2020

  Vandaag, Wereldboekendag, om klokslag 20.20 uur, wordt HIER de winnaar van de Filter Vertaalprijs 2020 bekendgemaakt!

   

  Lees meer >
 • Keuzestress Filterprijs

  Petra Broomans was dit jaar jurylid van de Filter Vertaalprijs. Ze neemt ons mee in een periode van digitaal vergaderen, haast welkome gedwongen isolatie en vooral van keuzestress.

  Lees meer >
 • Een grondig gepimpte Koeperus

  Omdat de hedendaagse jeugd in episch tempo ontleesd lijkt te raken en weerstand blijkt te voelen tegen een boek als Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan, maakte neerlandica Michelle van Dijk onlangs een hertaling van deze roman. Fabian Stolk las die hertaling en deelt zijn bevindingen.

   

  Lees meer >
 • Gerrit Achterberg in vertaling

  In deze tijden reis je niet zomaar naar de Veluwe, maar Bert de Waart heeft een manier gevonden om het gebied toch te bezoeken.

  Lees meer >
 • Herinneringen aan Carl Friedman

  Op vrijdag 27 maart overleed Carl Friedman op 67-jarige leeftijd. Christiane Kuby blikt terug op haar bijzondere band met de schrijfster, een vrouw vol tegenstrijdigheden, een intens en warm voelend mens. 

  Lees meer >
 • David Lynch ondertiteld

  De korte film What Did Jack Do? van David Lynch draait om een dialoog tussen een man en een aap. De film is bijna plotloos, de dialoog een aaneenschakeling van clichés en woordspelingen. Hanneke Marttin keek met Nederlandse ondertitels.

  Lees meer >
 • 3PO- syndroom

  In de publieke opinie leeft nog steeds het beeld van de tolk of vertaler als een soort robot à la C-3PO uit Star Wars. De plannen van minister van Justitie Grapperhaus tonen dat nog maar eens aan. Roemer Leushuis zoekt uit waar dit 3PO-syndroom toch vandaan komt.

  Lees meer >
 • Noligraaf Mysterie

  Isabelle Bambust wandelt het nieuwe jaar in en stuit op wonderlijke etymologische kwesties. Wat hebben de makreel en de pooier bijvoorbeeld met elkaar gemeen, wat is een Australische chalkie en wat doet een timmerman met een voorloper? En passant ontrafelt ze het mysterie achter die o zo handige noligraaf.

  Lees meer >
 • Actie: tolken zwijgen in alle talen

  Meer dan 1500 beëdigde vertalers en tolken hebben hun freelance werk voor overheden als politie, Justitie en IND deze week neergelegd. Roemer Leushuis legt uit waar de actie om draait.

  (foto: Clarisa Chaparro)

  Lees meer >
 • Tacita Dean

  Tijdens een symposium over W.G. Sebald ziet Vera Magnússon een korte biografische film van Tacita Dean over de Duitse dichter en Sebaldvertaler Michael Hamburger. In de film wordt met geen woord gerept over vertalen of over Sebald; de kijker krijgt vooral veel appels en appelbomen te zien. Toch komt vertalen impliciet wel degelijk aan bod.

  Lees meer >
 • Boekenkist naar Boekenkast

  Een paar eeuwen verouderen om zeventiende-eeuws Nederlands te begrijpen en dan weer terug naar nu om over te stappen naar hedendaags Duits: Sanne Jacobs doet het, om een theologisch werk van de grote geleerde Hugo de Groot te vertalen. Hij ontsnapte in een boekenkist, zij dwaalt rond in virtuele boekenkasten.

  Hugo de Groot bereidt zijn ontsnapping voor: Simon Fokke ca. 1750

  Lees meer >
 • Van A tot Z

  Anne Lopes Michielsen over de uitdagende puzzel om een abecedarium voor peuters en kleuters uit het Portugees in het Nederlands te vertalen.

  Werk in uitvoering

  Lees meer >