Een wel heel opmerkelijke tekst van Piet Mondriaan    3-10

Louis Veen

Piet Mondriaan (1872–1944) is niet alleen als schilder, maar ook als schrijver bijzonder productief geweest. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid Nederlandse, Franse en Engelse teksten nagelaten.1 Er zijn weinig kunstenaars die zo veel hebben geschreven.

Tijdens mijn onderzoek naar de geschriften van Mondriaan stuitte ik op een korte, maar bijzondere tekst van de kunstenaar. Ik kwam het wonderlijke stuk tegen in het eerste nummer van het Frans-Litouwse avant-gardetijdschrift Muba, dat in juli 1928 verscheen in Parijs.2 Op pagina 18 is Mondriaans tekst afgedrukt, helaas alleen in het Litouws. Ernaast staat een schilderij van hem afgebeeld. Een vertaalbureau wist mij te vertellen dat ‘Mondrian sako’ betekent: ‘Mondriaan zegt’.3

Muba is gevuld met artikelen over literatuur en kunst, de redactie was in handen van de in Parijs wonende Litouwse dichter Juozas Tysliava (1902–1961). Net als zoveel avant-gardetijdschriftjes in het interbellum was ook Muba maar een kort leven beschoren; na drie nummers (maanden) was het blad alweer ter ziele. Tysliava had in 1925 een beurs verworven om in de Franse hoofdstad journalistiek te studeren. Hij verbleef er zeven jaar om vervolgens naar de VS te verhuizen. In deze periode heeft de dichter – zo blijkt uit een foto – Mondriaan in ieder geval één keer in Parijs ontmoet.

Lees verder in de papieren Filter