Signalement    37

Cursus literair vertalen Engels/Amerikaans – Nederlands

De redactie

Op verschillende plekken en niveaus is al geconstateerd dat het ontbreekt aan een opleiding voor en begeleiding van literair vertalers in Nederland. Met het opheffen van de vakgroep vertaalwetenschap in Amsterdam is een lacune ontstaan. Dat is niet alleen jammer voor de kennis die is opgebouwd en verworven rondom het literair vertalen, maar ook voor het vertalen en de vertalers zelf.

Tegen deze achtergrond neemt het Fonds voor de Letteren het initiatief tot een vertaalcursus voor literair vertalers Engels/Amerikaans – Nederlands in de week van 11 t/m 15 juni 2001.

De 5-daagse cursus bestaat uit ‘vertaalateliers’ waarin vertalingen worden besproken. Daarnaast is er een theoretisch gedeelte waarin gereflecteerd wordt op het literair vertalen (ook in historisch opzicht) en zijn er lezingen over specifieke onderdelen van de te vertalen teksten. Een buitenlandse auteur zal worden uitgenodigd om een aantal van de vertaalateliers bij te wonen.

Het Fonds roept kandidaten op die enige vertaalervaring hebben (één boek of een aantal tijdschrift- of andere publicaties) op het gebied van Britse en/of Amerikaanse literatuur en die hun kennis wensen te verrijken en de ambitie hebben zich te specialiseren in het literair vertalen.

Kandidaten zullen worden gevraagd om een korte proefvertaling te maken en om hun motivatie om zich voor deze cursus op te geven toe te lichten. Alle inzendingen worden beoordeeld door een selectiecommissie, die vervolgens (maximaal) acht kandidaten zal selecteren om aan de cursus in juni deel te nemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stacey Knecht, coördinator literaire vertaalcursus [verouderde gegevens verwijderd; webredactie].