Sine ira et studio    37-43

H. Visser
A. de Keyzer

Abstract: Twee voorbeelden uit de praktijk van het tolken. Uitgerust met frisse lesmethoden en gedragscodes proberen verschillende belangenverenigingen en opleidingen in de behoefte aan goede tolken te voorzien, maar ondanks het toenemende opleidingenaanbod gaapt er volgens de auteurs een kloof tussen het rollenspel in het schoollokaal en het tolken ‘in het veld’.

 

Lees verder in de papieren Filter