Heilige boeken

Nieuwe bijbelvertaling in zicht

Dit nummer van Filter werd samengesteld met de goede hulp van gastredacteur Frits van der Meij. Dankzij een ruimhartige bijdrage van het Nederlands Bijbelgenootschap konden we een rijker en dikker nummer maken en wordt aan al onze abonnees een exemplaar van Met Andere Woorden, kwartaalblad over bijbelvertalen, toegestuurd. Lezers van Met Andere Woorden kunnen kennismaken met Filter. Deze special van Filter zal worden gepresenteerd op een symposium over bijbelvertalen dat plaatsvindt op 24 oktober 2003 aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen met als titel ‘De bijbel een brok (te vertalen) literatuur?'