Voorwoord bij Dossier Vergeten vertalers    6

Anne van Buul

Een vertaald boek kan in Nederland nog zo veel gelezen worden, de vertaler ervan blijft bij de massa veelal onbekend. Omgekeerd wordt ook vaak vergeten aan welke vertalers Nederlandse auteurs in het buitenland hun bekendheid te danken hebben. Talloze vertalers die succesvol of vooraanstaand literair werk hebben vertaald zijn naamloos gebleven of uit de geschiedenis verdwenen. Dit dossier belicht een vijftal van deze vergeten vertalers. Stuk voor stuk zijn zij voor ons (meer of minder) onbekende personen die de Nederlandse literatuur in het buitenland of de buitenlandse literatuur in Nederland middels opvallende, succesvolle, vroege of spraakmakende vertalingen toegankelijk hebben gemaakt.

Om vergeten te zijn, moet iemand eerst een zekere bekendheid hebben genoten. Dat is bij alle vijf de vertalers in dit dossier het geval: vier Nederlanders en één Britse, drie vrouwen en twee mannen. Misschien zijn de namen van deze vijf vertalers niet allemaal vergeten – de naam Elizabeth Irving zal bij weinigen een belletje doen rinkelen, maar J.J.A. Goeverneur wordt in de handboeken over jeugdliteratuur nog steeds genoemd – maar hun vertalingen verschijnen niet meer in druk. Dat maakt hun werk heden ten dage ongelezen en vergeten. Moge dit dossier hun werk alsnog de verdiende eer aandoen. (AvB)