De man met de pauze in zijn pen    15-22

over interpunctie bij Luigi Pirandello

Cok van der Voort

Abstract: Pirandello ‘vertaalde’ zelf veel van zijn novelles in toneelteksten. De teksten ondergingen daarbij weinig veranderingen, maar de voor het theater benodigde spanning bereikte Pirandello door het veranderen van interpunctie of het invoegen van pauzes. Over de vervanging van een punt door een uitroepteken, van een komma door een dubbele punt en, van een witregel door een pauze en de effecten daarvan.

 

Lees verder in de papieren Filter