Filter recensies

    2022

  • Vertalen in de Nederlanden

    Of het boek nu uit het hart of uit de flanken van de vertaalwetenschap komt – of zelfs rechtstreeks uit de diepten van de Filtertraditie – het maakt niet uit: Vertalen in de Nederlanden hoort thuis op de boekenplank van iedere vertaler en iedereen die het vertalen een goed hart toedraagt. Wat niet wil zeggen dat er ook niet kritisch naar gekeken kan worden naar hoe de vertaalgeschiedenis verliep en verloopt. Carlijn Brouwer doet dat met verve.

    Lees meer >