Vertalen en herhalen - Boutens vertaalt Baudelaire    47-57

Martin Hietbrink

Abstract: Hietbrink stelt zich de vraag wat vertalers die zelf dichter zijn doen met de poëtische vorm van het oorspronkelijke gedicht. Om te achterhalen of vertalende dichters aan hun vertaling vormaspecten verlenen die ook kenmerkend zijn voor hun eigen gedichten, analyseert Hietbrink P.C. Boutens’ vertaling van ‘La beauté’ uit Les Fleurs du Mal van Charles Baudelaire, en hij komt tot de volgende conclusie: ‘Ik heb aanwijzingen gevonden dat er een verband is tussen bepaalde vormkenmerken van deze vertalingen en de poëtische opvattingen van de Tachtigers.’

 

Lees verder in de papieren Filter