Jellybabies in de Kalverstraat    33-39

Martha Heesen

Abstract: Martha Heesen is schrijfster van kinder- en jeugdliteratuur en vertaalt eveneens kinder- en jeugdboeken uit het Amerikaans en Engels. In onderstaand artikel heeft ze haar vertalersbril opgezet en beschrijft ze waardoor zij zich laat leiden bij het vertalen van jeugdliteratuur, waar andere codes gelden dan bij het vertalen van literatuur voor volwassenen. Ze gaat in dit artikel nader in op het vertalen van realia in de vorm van vooral snoepgoed. Ze wil het exotische niet neutraliseren, maar anderzijds stelt ze hoge eisen aan de echtheid en moeten zintuiglijke gewaarwordingen zo goed mogelijk worden overgebracht. Maar kan een personage in de Nederlandse vertaling hetzelfde snoepje in zijn of haar mond steken als in het origineel?

 

Lees verder in de papieren Filter