Taalbarrière - cultuurbarrière?    59-70

Nils Holgersson in Nederlandse vertaling

Isabelle Desmidt

Abstract: Desmidt promoveerde op Nils Holgersson van Selma Lagerlöf in Duitse en Nederlandse vertaling en bewerking. In het artikel beschrijft ze hoe dit beroemde kinderboek in het Nederlands werd bewerkt en waaruit die bewerkingen bestaan. Een aantal dimensies uit het Zweedse origineel verdwenen. Het gaat vooral om inkortingen, of weglatingen mét compensatie. Dit heeft te maken met de visie op de nationale, Zweedse stof in het boek, maar ook met een visie op kinderliteratuur in het algemeen.

 

Lees verder in de papieren Filter