Voor de geest

Over vertalen en ethiek

Vertalingen zijn een ware plaag, en ze vergroten het onbehagen van hun maker. Het goed doen is geen doen en levert gewetenswroeging op. Wat staat er eigenlijk in de tekst? Vertalen is met ethische kwesties verbonden, en heeft een somber makende uitwerking op de mens die zich eraan waagt. Daartegenover een vrolijker houding: dat dat wat er staat verzonnen kan worden en dat je door vertalen de grootste schrijvers van de wereld op bezoek krijgt – in deze Filter een nieuwe galerij van meningen, mensen en morele dilemma’s.