Kunst & mensen

Vertalers als bemiddelaars

Heel opmerkelijke teksten in deze Filter, en ze verwarren, zoals het hoort. Ze omvatten werelden, kunsten, ideologieën en religies. Via vertaling beland je op de barricaden of in de coulissen, leer je Mondriaan en Marx kennen, zit je midden in een Vaticaans concilie of een intrigerende kunstcoterie te Parijs.

Er wordt heel wat af bemiddeld, wat ook wel moet als je een knecht van twee meesters bent en het leven niet veel meer is dan lucht. Gelukkig geeft vertalen ook moed, zichtbaar in het leven van een onvolprezen vrouw: Cora Polet.