Een tijdloze metamorfose?    19-23

Over David Garnetts Vrouw of vos

Carlijn Brouwer

Het is een scenario waarmee je bij je eerste vertaling niet direct rekening houdt (en dat inmiddels onmogelijk is geworden): dat je boek verkozen wordt tot Boek van de Maand bij De Wereld Draait Door. Het overkwam de jonge vertaler Irwan Droog (*1984) in maart 2018 met Vrouw of vos, de novelle uit 1922 van de Brit David Garnett (1892–1981). Het zal voor Droog als een persoonlijke triomf gevoeld hebben, want hij maakte niet alleen de vertaling, maar schreef ook een nawoord1 bij de Nederlandse editie én ontwierp het omslag.

Lady into Fox was de tweede roman die Garnett schreef en was direct bij verschijnen in Engeland een groot succes; eerdere vertalingen ervan in het Nederlands, Silvia Vos van de hand van P.W. Zeilmaker en Mijn vos, mijn vrouw vertaald door Else Hoog, dateren van respectievelijk 1927 en 1967. Het boek vertelt het verhaal van Richard Tebrick, wiens vrouw Silvia van het ene op het andere moment in een vos verandert. Wanneer hij over de ergste schrik heen is, besluit Richard haar bij zich te houden en te beschermen tegen jachthonden en de roddelzuchtige omgeving – ze is immers nog altijd zijn vrouw. Met het verstrijken van de tijd verandert Silvia’s gedrag echter steeds meer in dat van een vos en moet Richard zich steeds drastischer aanpassen om nog bij haar te kunnen zijn.

Met Vrouw of vos treedt Garnett in de voetsporen van andere klassiekers waarin mensen veranderen in dieren of voorwerpen, met als bekendste voorbeelden de Metamorfosen van Ovidius en De gedaanteverwisseling van Franz Kafka. Zoals Brecht Russchen, de boekhandelaar die Garnett aandroeg in DWDD, het formuleerde: ‘Dit is een tijdloos verhaal. Een betoverende parabel over de liefde.’ Dat Irwan Droog met zijn eerste vertaling een bijzonder werk onder handen kreeg, moge duidelijk zijn, maar een klassieker vertalen is niet eenvoudig. Laten we daarom de problemen verkennen die de vertaler moet zijn tegengekomen, en de hoofdbrekens en triomfgevoelens waarmee die misschien gepaard zijn gegaan.

Lees verder in de papieren Filter