Inlevingsvermogen    24-25

Niek Miedema

Schakers zijn zo rond hun vijfentwintigste op de top van hun kunnen. En er zijn in de geschiedenis nauwelijks grote wiskundige ontdekkingen gedaan door mensen van boven de dertig. Maar hoe zit het met ons, vertalers? Ik koester de gedachte dat wij ons blijven ontwikkelen en beter worden met de jaren. Kennis, belezenheid, ervaring, zelfvertrouwen, doorgaans nemen ze geleidelijk toe.

Daar staat tegenover: sommigen leren het nooit. En anderen geven van meet af aan blijk van een enorme flair en vaardigheid. Dus dat je langzaam beter wordt klopt misschien wel, maar niet alle oudere vertalers zijn bekwamer dan jongere.

Lees verder in de papieren Filter