Over vertalen, opleuken en redden van Martialis, een reactie    61-63

Piet Schrijvers

In Filter 27:1 ‘Aparte vertalingen tegen het licht’ (maart 2020) verscheen een vernietigende recensie van mijn recente Martialisvertaling (Verzamelde epigrammen, Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2019) van de hand van David Omar Cohen. Ik ga niet in op de principiële tegenstelling die aan Cohens (C.) recensie ten grondslag ligt: ‘domestication’ (modernisering van vorm en inhoud, zijn voorkeur en die van vroegere Martialisvertalers) tegenover ‘foreignizing’ (zo veel mogelijk handhaving van de oorspronkelijke vorm en inhoud, mijn voorkeur). Ik hou me, ook vanwege plaatsgebrek, liever aan de feiten, dat wil zeggen aan andermans en mijn eigen vertalingen die Cohen citeert, bespreekt en waarop hij een groot aantal positieve en negatieve waardeoordelen baseert.

Lees verder in de papieren Filter