Statuut Filter Vertaalprijs kinder- &jeugdboeken    

Bestuur Stichting Filter
 

De Filter Vertaalprijs voor kinder- en jeugdboeken wordt jaarlijks door de Stichting Filter toegekend aan de meest bijzondere vertaling in het Nederlands van een kinder- of jeugdboek voor lezers tot vijftien jaar.

Voor jurering komen titels in aanmerking die gelden als Algemeen Boek (dus geen schoolboek) en die verschenen zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning.

De prijs wordt gegeven voor kinder- en jeugdboekvertalingen in de ruimste zin van dat woord. Vertalingen op basis van opvallende vertaalopvattingen komen evengoed in aanmerking als vertalingen die met een meer traditionele aanpak zijn gemaakt. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler(s) bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeien uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk.

Het prijzengeld wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), die daarmee uitdrukking wil geven aan het belang dat zij hecht aan goede vertalingen en vertalers van kinder- en jeugdboeken. Het bedrag wordt door de Stichting Filter uitgekeerd aan de maker of makers van de bekroonde vertaling of aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Stichting Filter beheert de prijs en beslist over de samenstelling van de jury. Vertalingen van bestuursleden van de Stichting Filter en van redactieleden van het tijdschrift Filter komen niet in aanmerking voor nominatie. De jury, waarvan de samenstelling in principe jaarlijks wisselt, bestaat uit vijf leden. De juryleden zijn vertalers, liefst van verschillende generaties, en andere personen uit het culturele of wetenschappelijke bestel met kennis van en affiniteit met het vertalen van kinder- en jeugdboeken.

De jury is vrij in haar keuze en laat zich leiden door haar eigen ideeën over vertalen. Ze  probeert bij haar keuze rekening te houden met de diversiteit aan uitgevers in het Nederlands-Vlaamse uitgeefbestel. De jury draagt een kandidaatwinnaar voor aan het bestuur van de Stichting Filter, dat vervolgens de prijs toekent.

Aan uitgevers wordt de gelegenheid geboden vertalingen voor de prijs in te zenden. Jaarlijks worden vijf vertalingen genomineerd; de nominaties en het uiteindelijke juryrapport worden in de nieuwsbrief van de CPNB en in op de website van Filter gepubliceerd.

 

 

Utrecht, 31 januari 2023