Over Blackbird Singing. Gedichten en liedteksten 1965-1999 van Paul McCartney    60-63

Maarten Steenmeijer

Abstract: Maarten Steenmeijer neemt de gedichten en liedteksten van Paul McCartney in Nederlandse vertaling onder de loep. ‘Dit zijn geen vertalingen die je leest maar die je zingt. In dit opzicht zou je ze adequaat kunnen noemen. En toch zijn het geen Beatle-liedjes meer. Niet alleen omdat het Nederlands zich nu eenmaal veel minder goed voor popteksten leent dan het Engels, maar ook vanwege de te grote en te frequente rijmdwang in de vertalingen en omdat de `vondsten’ die onder het regime van deze rijmdwang zijn gedaan, niet zelden hilarische gevolgen hebben.’

 

Lees verder in de papieren Filter