Meursault of een onvolkomen onderzoek    36-40

Eva Wissenburg

Vrijwel iedereen kent L’Étranger van Albert Camus, op zijn minst van naam en faam, maar lang niet iedereen is zich bewust van de mate waarin de roman verbonden is met de realiteit van het koloniale Algerije waarin Camus tot zijn zevenentwintigste leefde. Vrijwel niemand staat lang stil bij de Arabe die door Meursault op het Algerijnse strand wordt vermoord – niet in het boek en niet daarbuiten. De Algerijnse schrijver en journalist Kamel Daoud wil daar verandering in brengen. Hij wil deze man een naam en een verhaal geven, wat hij in Camus’ roman niet krijgt. Met zijn boek Meursault, contre-enquête heeft Daoud een postkoloniaal antwoord gegeven op een van de bekendste boeken uit de moderne literatuurgeschiedenis en dat is geen overbodige luxe bij deze veelgelezen roman waarvan de koloniale realiteit zo lang onderbelicht is gebleven.

Daoud is niet over één nacht ijs gegaan; de veelvuldige verwijzingen naar het werk en leven van Camus getuigen van kennis van zaken en ook aan de weergave van de koloniale en postkoloniale realiteit heeft hij duidelijk aandacht besteed. Daouds gedegen aanpak lijkt helaas lang niet altijd navolging te krijgen in de Nederlandse vertaling van Meursault, contre-enquête, eind 2015 bij Ambo Anthos verschenen onder de titel Moussa of de dood van een Arabier. Op deze vertaling van Manik Sarkar valt niet alleen op het gebied van intertekstuele en historische verwijzingen, maar ook wat betreft de interpretatie van het Frans en het gebruik van het Nederlands flink wat aan te merken.

Lees verder in de papieren Filter