De vertaler als butler    3-16

Kristien Hemmerechts over het vertalen van literatuur

Matthijs Bakker

Abstract: Bakker reageert op een artikel van Kristien Hemmerechts in de Standaard der Letteren, waarin zij meedogenloos negatief was over een vertaling uit het Engels in het Nederlands. Bakker ageert tegen het feit dat Hemmerechts in haar vertaalkritiek geen rekening houdt met de brontekst en een vertaling toch genadeloos de grond inboort. Hij deconstrueert de wijze waarop zij vertaalkritiek bedrijft en analyseert haar aannames, vooroordelen, stellingen, theoretisch kader en ‘verbeteringen’ voor de gewraakte vertaling.

 

Lees verder in de papieren Filter