De vertaalsensatie    3-6

Philippe Noble

Bellagerantalii, tu, felix Austria, nube!
NamquaeMarsaliis, dat tibi regna Venus! 

Laten anderen oorlog voeren, jij, gelukkig Oostenrijk, moet huwen!
Koninkrijken die Mars aan anderen geeft, krijg jij van Venus!

De eerste drie woorden zijn van Ovidius, wie de rest bedacht heeft heb ik nooit geweten. Maar in de paar jaar dat ik in Wenen woonde hoorde ik velen deze oude spreuk aanhalen, niet zelden met een zweem van nostalgie. En het moet gezegd: zolang de Habsburgers dit wijze principe huldigden ging het hun en hun keizerrijk voor de wind; maar vanaf het moment dat ze het startsein gaven voor een wereldoorlog waren de rampen niet te overzien. Wat het uiteenvallen van dat keizerrijk en de vele crises van de daaropvolgende decennia voor de tijdgenoten betekenden kunnen we nog uitgebreid nalezen in Stefan Zweigs Die Welt von gestern of bij Joseph Roth. Wat het beleven van zulke omwentelingen met mensen deed weten we, maar we staan daar meestal niet echt bij stil. Tot een boek, een document, een film ons dieper raakt en ons de ogen opent.

 

Lees verder in de papieren Filter