Meertaligheid en vertaling: drie ethische reflecties     46-55

Arvi Sepp

1 Meertaligheid en literatuur

Taal is een belangrijk deel van de persoonlijke en collectieve identiteit van de mens. De verschillende talen die mensen van andere gemeenschappen spreken zijn dan ook een wezenlijk aspect van hun anders-zijn. Het is de uitdaging van elke ethiek om dit (talige) anders-zijn van de anderen te begrijpen en hiermee rekening te houden. De sociaal-culturele dimensie van talige vreemdheid staat sinds de cultural turn in het middelpunt van literatuur- en vertaalwetenschap (Radaelli 2011: 19). De opvattingen, normen en waarden van auteurs, vertalers, instellingen, lezerspubliek en de maatschappij in het algemeen zijn belangrijk voor een adequaat begrip van de taaldiversiteit die in literaire teksten en hun vertalingen wordt weergegeven. Zoals in deze bijdrage getoond zal worden heeft de relatie tussen alteriteit en meertaligheid in de literatuur bijzondere ethische implicaties. In deze bijdrage zal in drie stappen een ethiek van de meertaligheid geformuleerd worden (vgl. Sepp 2017): ten eerste staat de verhouding tussen alteriteit en meertaligheid in de literatuur in het middelpunt, daarna zal er ingegaan worden op de ethische betekenis van het vertalen en ten slotte zullen enkele afsluitende bedenkingen rond de ethiek van de meertaligheid geformuleerd worden.

Lees verder in de papieren Filter