Actueel Archief

Filter heeft u nodig

Vrienden en begunstigers van Filter gezocht!

07-12-2016

Jarenlang is het tijdschrift Filter ruimhartig gesubsidieerd door de Stichting Lirafonds en incidenteel ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bert Schierbeekfonds. Sinds enkele jaren worden ook het online tijdschrift Webfilter en het online beschikbaar stellen van de oudere jaargangen van de papieren Filter gesteund door de Stichting Lirafonds en het Nederlands Letterenfonds. Dankzij deze financiële bijdragen heeft Filter auteurs en vertalers die van de pen leven altijd een honorarium kunnen bieden voor hun bijdragen.

Subsidies zijn echter niet meer vanzelfsprekend. Om de tijdschriften Filter en Webfilter in de huidige vorm te kunnen voortzetten en de Filter Vertaalprijs te kunnen organiseren zijn wij inmiddels aangewezen op alternatieve geldstromen. De Stichting Filter, waarin deze drie projecten tegenwoordig zijn ondergebracht, heeft met andere woorden sponsors nodig. Wij hopen dat u Filter en onze andere activiteiten even belangrijk vindt als wij. Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe, dan vragen wij u de daad bij het woord te voegen, ons te steunen en vriend of begunstiger te worden van Filter.

De Stichting Filter is sinds 1 januari 2016 door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken; ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Word een Vriend van Filter, stort € 100 of meer op onderstaande rekening, ontvang een sponsorabonnement via de stichting en tevens een exclusieve boekuitgave van de beste Webfilter-columns.

Word een Begunstiger van Filter, stort € 1000 of meer op onderstaande rekening en geniet van een aantal extra’s. Sponsors van Filter kunnen bijzondere publicaties tegemoetzien en aansluiten bij activiteiten van en rond Filter.

Donaties zijn welkom op rekening IBAN NL11 INGB 0007 6537 04 t.n.v. Stichting Filter, onder vermelding van ‘schenking’.

Met onze oprechte dank, namens het bestuur van de Stichting Filter,

Philippe Noble, voorzitter.