Actueel Archief

Nog meer Filter online!

Maar liefst 824 oorspronkelijke artikelen openbaar toegankelijk

01-03-2017

Sinds 2013 werkt Filter aan de volledige ontsluiting van al zijn jaargangen (op de twee recentste na). Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de auteurs.

Vanaf vandaag zijn maar liefst 824 artikelen uit de jaargangen 1 t/m 18 te lezen op onze website. In de loop van dit jaar worden ook de jaargangen 19 t/m 21 openbaar toegankelijk.

Artikelen zijn te vinden door te browsen in onze Jaargangen of in het alfabetisch register te zoeken op naam van de auteur of op de titel van artikelen. Na klikken op een titel is vervolgens meestal de volledige tekst van het desbetreffende artikel te lezen, of anders een abstract van het artikel gevolgd door de regel ‘Lees verder in de papieren Filter’. Zoeken op een trefwoord kan uiteraard ook, de volledige inhoud van de website dan wordt doorzocht, inclusief de rubrieken van Webfilter (de online poot van het tijdschrift). Als een artikel niet kan worden ingezien heeft de auteur (nog) geen toestemming verleend.

De digitalisering van het archief is een meerjarig project dat mede mogelijk is dankzij financiële ondersteuning van Stichting Lirafonds. Behalve Stichting Lirafonds bedankt Filter de auteurs voor hun medewerking en mooie bijdragen en redactie-assistent Sanne van der Meij voor haar vele werk.

omslagen 1-18