Actueel Archief

Woord van dank

n.a.v. de Filter Vertaalprijs voor Pelgrim langs Tinker Creek

25-04-2020

Een vertaalprijs, ook wanneer die op een alternatieve manier wordt bekendgemaakt, verdient natuurlijk een dankwoord. Graag uit ik daarom mijn grote erkentelijkheid aan de Stichting Filter, de gezamenlijke uitgeverijen en de anonieme begunstigers die deze prijs beschikbaar hebben gesteld en haar hebben toegekend voor Pelgrim langs Tinker Creek.

Aan de vertaalprijs hangt mijn naam, maar iedereen die met boeken te maken heeft weet dat die naam staat voor een hele groep mensen die met evenveel ziel en zaligheid als de vertaler het boek tot stand hebben gebracht. Van hen wil ik graag een aantal met naam noemen: persklaarmaker Roosje Voorhoeve, onontbeerlijke ‘tweede blik’, sparringpartner in het commentaarveld; Marcella van der Kruk en Helen Zwaan van Atlas/Contact, alerte, vrolijke en slimme aanspreekpunten voor wie geen moeite te veel is; redacteur Caspar Dullaert, die zó in Tinker Creek geloofde, en in mij als vertaler; en uitgever Leonoor Broeder, die tien jaar geleden genoeg in me zag om mijn stap naar literaire non-fictie mogelijk te maken.

Mijn liefde voor vertalen is begonnen met de Metamorfosen van Ovidius en met een leraar Latijn voor wie het minder belangrijk was of je de aoristus herkende dan dat je de géést van het origineel wist uit te drukken. Een vertaalopleiding heb ik niet gehad: mijn leerschool was de NOB-Vertaalafdeling, waar ik van het ondertitelen van komische series en films ben geëvolueerd naar serieuzer werk en voice-overs van natuurprogramma’s. Zo heb ik geleerd ‒ af en toe stevig bijgestuurd, want ik maakte het wel eens wat te bont onder in beeld ‒ gesproken teksten te laten ‘ademen’ en, puttend uit mijn eigen idiolect, mijn plezier in het spelen met taal te uiten.

Het vertalen van non-fictieboeken is een stiel die weer andere competenties vereist. Hoe laat je geschréven tekst ademen? Bij dat leerproces heb ik heel veel gehad aan het lezen van Nederlandstalige literatuur ‒ schrijvers als Oek de Jong, Tommy Wieringa, Peter Buwalda ‒ en historische boeken en biografieën, zoals die van Annejet van der Zijl. Het was grappig om zo laat in mijn loopbaan te constateren hoe wezenlijk kennis van en soepelheid in de doeltaal is om tot een degelijke vertaling te komen.

De prijs voor Pelgrim langs Tinker Creek voelt als de kroon op mijn carrière, niet alleen vanwege de enorme eer, maar ook omdat dit boek alles bevat wat ik zo heerlijk vind aan vertalen. Ik ben er ongelooflijk blij mee.